OKCARDIO®

voor een gezond hart!

Hoe gezond is uw hart? Check het nu met uw smartphone! De OKCARDIO®-app meet uw vitale parameters (de kracht van uw hart, uw hartslag, de ademhalingsfrequentie, enz.). U kunt de gegevens meteen delen met uw arts, geheel vertrouwelijk en gewoon van bij u thuis. Voor een supersnelle diagnose.

Metingen in real time

De OKCARDIO®-app is een hulpmiddel waarmee de arts op afstand een diagnose kan stellen van uw hart- en longfuncties, dankzij de metingen die u uitvoert met uw smartphone. Plaats de telefoon gedurende 60 seconden op uw borstkas en volg de instructies. De app registreert de bewegingen die veroorzaakt worden door de samentrekkingen van het hart. De resultaten worden via onze beveiligde server naar uw arts gestuurd en helpen mogelijke symptomen op te sporen die kunnen wijzen op verzwakking of verandering van de hartfunctie. Op die manier kunnen complicaties of een ziekenhuisopname worden voorkomen.

Is de app geschikt voor mij? Ja, als u:

OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
in behandeling bent bij een cardioloog vanwege eerdere cardiovasculaire problemen, zoals hartfalen of hartritmestoornissen, of als u eerder een hartaanval hebt gehad.
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
cardiovasculaire risicofactoren vertoont: hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, diabetes, overgewicht, roken, enz.
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
onder controle staat van een arts of behandeld wordt voor een chronische aandoening: diabetes, chronisch nierfalen, kanker, enz.
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
een patiënt bent met een hoog risico op infecties
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
een patiënt bent met een kwetsbaar hart- en bloedvatenstelsel

De smartphone: belangrijker dan ooit

Tegenwoordig heeft 80% van de Europeanen* tussen 18 en 75 jaar een smartphone. De OKCARDIO®-app werkt met Heartkinetics en maakt van uw telefoon een handige, betrouwbare digitale assistent die uw vitale functies opmeet en die het verschil kan maken tijdens een onlinegesprek met uw arts. Onlineconsulten en digitale gezondheidszorg worden steeds meer gemeengoed. Het is dan ook erg belangrijk om te kunnen vertrouwen op eenvoudige, snelle en veilige technische oplossingen, zodat artsen hun patiënten kunnen onderzoeken zonder dat fysieke aanwezigheid vereist is.

Nauwlettend toezicht, vanaf vandaag

De OKCARDIO®-app is bijzonder nuttig voor het monitoren en/of opvolgen van chronische hartziekten (boezemfibrillatie, hartfalen, enz.). De prevalentie van hartfalen stijgt met de leeftijd** (dit probleem komt voor bij 4% van de algemene bevolking onder de 60 jaar, maar bij meer dan 20% van de 65-plussers). In de toekomst zullen een goede preventie, follow-up en diagnose op afstand dan ook steeds belangrijker worden.

OKCARDIO®: een belangrijk instrument voor onlineconsulten

De OKCARDIO®-app is gebaseerd op de bewegingssensoren die zich in alle smartphones bevinden. Deze innovatieve technologie maakt het mogelijk om 6 vitale parameters meten, waarvan de eerste 3 exclusief en gepatenteerd zijn:
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
De kracht en energie van het hart om de spiersamentrekkingen van het hart te meten en het hartdebiet te beoordelen
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
De uitpompfunctie om de werking van de hartkleppen te controleren en mogelijke afwijkingen op te sporen
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
De energiedistributie om de inspanning van het hart in de verschillende fasen van de hartcyclus te beoordelen
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
De hartslag om eventuele hartslagpathologieën te identificeren (hartritmestoornissen, boezemfibrillatie, enz.)
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
De ademhalingsfrequentie om hart- en longaandoeningen te diagnosticeren
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
De hartslagvariabiliteit om de gezondheid van het hart en de kwaliteit van de interactie tussen het hart en de longen te beoordelen

Waarom moet ik de OKCARDIO®-app downloaden?

OKCARDIO® is een app die ingezet wordt als medisch hulpmiddel. Op dit moment wachten we op de CE-markering en de goedkeuring van de FDA. Het gebruik van de app is momenteel beperkt tot:

gezonde vrijwilligers en/of patiënten die willen deelnemen aan de Heartemis-studie en die al zijn toegelaten door een ziekenhuis dat deelneemt aan de studie.

Na de certificering zal de OKCARDIO®-app de volgende functies hebben::
1. De arts bijstaan bij een onlineconsult om een snelle diagnose te stellen van uw hart- en longfunctie. Zodra uw gegevens zijn geregistreerd en u geantwoord hebt op de gestandaardiseerde vragenlijst, krijgt de arts toegang tot al uw informatie via het beveiligde platform KINO.PRO. Op basis van die informatie kan de arts u vragen om naar het ziekenhuis te gaan voor verdere tests. Hij of zij kan ook meteen een passende behandeling voorschrijven. OKCARDIO® inzetten bij een onlineconsult heeft de volgende voordelen:

  • U krijgt snel een diagnose tijdens het consult
  • U hoeft niet naar buiten als er sprake is van gezondheidsrisico’s
  • U kunt een zorgprofessional kiezen die snel beschikbaar is, ongeacht de afstand
  • Het is een praktische, eenvoudige manier om de hartfuncties te meten: zonder stress, in uw eigen huis, op het moment dat het u het beste uitkomt. U hoeft zich niet te verplaatsen en u hoeft geen afspraak te maken bij de dokter.

2. U houdt een betere controle over de gezondheid van u hart en u bent samen met uw arts proactief bezig met uw gezondheid. Door regelmatig de vitale parameters van uw hartfunctie te meten, kunt u de arts helpen om:

  • veranderingen snel op te sporen (als uw toestand verslechtert of juist verbetert)
  • uw behandeling aan te passen
  • zo snel mogelijk actie te ondernemen als er complicaties zijn (risico’s, ziekenhuisopname, enz.)
  • controles op afstand uit te voeren

3. De app geeft u dagelijks informatie en advies om uw hart gezond te houden in iedere levensfase

OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
Aandoeningen
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
Voeding
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
Bewegen
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
Omgeving
OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !
Gezondheidsrisico's

Wilt u onze app testen?

Wilt u de functies van onze app testen of bijdragen aan de validatie van onze klinische studie?

Bent u een gezonde vrijwilliger, een patiënt of een zorgverlener, dan kunt u onze app 30 dagen gratis testen. Klik op “test de app” om een test aan te vragen.

OKCARDIO - Pour en avoir le cœur net !

Hoe voer ik de metingen uit?

Voer de metingen 's ochtends uit, voor u uit bed komt
1. Neem uw smartphone.
2. Open de OKCARDIO®-app
3. Om een nauwkeurige meting uit te voeren blijft u liggen en legt u uw telefoon op het bovenste deel van uw borstbeen (boven uw borst).
4. Blijf een minuut lang stilliggen. De app meet de kleine trillingen die veroorzaakt worden door de samentrekkingen van het hart, het naar buiten pompen van bloed en de bewegingen van het bloed in de hoofdslagaders.
5. Zodra de metingen zijn uitgevoerd, worden uw gegevens veilig naar onze cloud/server verzonden. Ondertussen vraagt de app u om een aantal medische vragen te beantwoorden.
6. Zodra uw gegevens zijn geanalyseerd, ontvangt u een bevestiging van de kwaliteit van uw gegevens. De arts met wie u in verbinding staat ontvangt een rapport met uw vitale parameters. Dat kan nuttig zijn om een diagnose te stellen tijdens een telefoongesprek of onlineconsult.
7. In nauwelijks 5 minuten worden uw gegevens verzameld, naar de arts gestuurd en geanalyseerd.